عدالت adalet

کشورهای که نام پایتخت با نام کشور یکی است

کشورهای که نام پایتخت با نام کشور یکی است

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

بزرگترین و کوچکترین کشورهای جهان

بزرگترین و کوچکترین کشورهای جهان

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

نظریه ساخت شهرها

 

نظریه های ساخت شهر

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

سازمان همکاری های اقتصادی یا ( اِکو )

سازمان همکاری های اقتصادی یا ( اِکو )


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: چهار شنبه 26 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

picture finlandya 1

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فال فروش

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

یوتیوب (YouTube)

یوتیوب (YouTube)

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

هرگز به خاطر دیگران اصالت خود را تغییر ندهید

نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 20 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دوست یا دشمن

دوست یا دشمن


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 20 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 13/2/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 23/3/1381


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگير ي از آلودگي هوا

ممصوب 16/6/1379


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بخش دوم

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 3/2/1374

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بخش اول

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 3/2/1374

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

gorunushe aldanma

نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ozgu namal 5

 

نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

مصوب : چهل و سومين جلسه مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي

دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

ابلاغي شماره 3582/1- 501/160 - 2/3/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بخش دوم

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 19/12/1382

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بخش اول

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 19/12/1382

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM