عدالت adalet

شطرنج بخش چهارم

شطرنج

بخش چهارم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

شطرنج بخش سوم

شطرنج

بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

شطرنج بخش دوم

شطرنج

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

شطرنج بخش اول

شطرنج

 

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

انسان‌ گرایی اومانیسم

انسان‌ گرایی اومانیسم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

پیمان سعدآباد

پیمان سعدآباد

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اهرم مصر باستان

اهرم مصر باستان

اهرارم بزرگ مصر از جمله آثار مهم به جا مانده از مصر باستان هستند. هرم هایی که به دستور فرعون ها برای زندگی پس از مرگشان ساخته شده است. تعداد هرم ها بسیار زیاد است و هرچه فرعون ها قدرتمندتر و ثروتمند تر بودند، هرم های آن ها نیز بزرگ تر می شد. در داخل هرم محل هایی برای نگهداری جسد فرعون و لوازمی که ممکن بود برای زندگی او پس از مرگ ضروری باشد، وجود داشت.

با تشکر محرم سعیدی

نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

بوسه و سیلی!

بوسه و سیلی!

ژنرال و ستوان جوان زیردستش سوار قطار شدند. تنها صندلی های خالی در کوپه، روبروی خانمی جوان و زیبا و مادربزرگش بود. ژنرال و ستوان روبروی آن خانمها نشستند. قطار راه افتاد و وارد تونلی شد. حدود ده ثانیه تاریکی محض بود. در آن لحظات سکوت، کسانی که در کوپه بودند 2 چیز شنیدند: صدای بوسه و سیلی. هر یک از افرادی که در کوپه بودند از اتفاقی که افتاده بود تعبیر خودش را داشت:

خانم جوان در دل گفت: از اینکه ستوان مرا بوسید خوشحال شدم اما از اینکه مادربزرگم او را کتک زد خیلی خجالت کشیدم.

مادر بزگ به خود گفت: از اینکه آن جوانک نوه ام را بوسید کفرم درآمد اما افتخار میکنم که نوه ام جرأت تلافی کردن داشت.

ژنرال آنجا نشسته بود و فکر کرد ستوان جسارت زیادی نشان داد که آن دختر را بوسید اما چرا اشتباهی من سیلی خوردم.

ستوان تنها کسی بود که میدانست واقعاً چه اتفاقی افتاده است. در آن لحظات تاریکی او فرصت را غنیمت شمرده که دختر زیبا را ببوسد و به ژنرال سیلی بزند.

نتیجه: زندگی کوپه قطاری است و ما انسانها مسافران آن. هر کدام از ما آنچه را که می بینیم و مس شنویم براساس پیش فرضها و حدسیات و معتقدات خود ارزیابی و معنی می کنیم. غافل از اینکه ممکن است برداشت ما از واقعیت منطبق بر آن نباشد.

با سپاس

 محرم سعیدی

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو بخش دوم

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي

اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

مصوب 15/4/1384

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو بخش اول

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

مصوب 15/4/1384

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها

آيين نامه اجرايي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات

صنفي خارج از محدوده حفاظتي شهرها موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي

مصوب 28/4/1368 هيئت عالي نظارت


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعال

آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي  و

جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت

مصوب23/6/138

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه کسب دائم

آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل

آن به پروانه كسب دائم

 

مصوب 6/9/1379


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابت لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی بخش دوم

آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفي

مصوب 24/12/1370 هيئت عالي نظارت

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي بخش اول

آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفي

مصوب 24/12/1370 هيئت عالي نظارت

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابت لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی بخش دوم

ضوابط  لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي

 

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

 

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي

ضوابط  لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي

 

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

 

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی

دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی

مصوب 2/7/1384


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

روزگار ما

روزگار ما

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند، گوشت بدن خودش را میکند و به جوجه هایش میداد می خوردند

زمستان تمام شد و کلاغ مرد!

اما بچه هایش نجات پیدا کردند و گفتند:

چه خوب شد مرد، راحت شدیم از این غذای تکراری!

این است واقعیت تلخ روزگار ما ....!

محرم سعیدی

نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 25 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

picture ahmat kaya

نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 25 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM