عدالت adalet

نازیسم بخش دوم

نازیسم

بخش دوم

NationalSocialism


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فاشیسم بخش دوم

فاشیسم

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

مارکسیسم Marxism

مارکسیسم

Marxism


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آنارشیسم

آنارشیسمادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صهیونیسم

صهیونیسمادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فاشیسم بخش اول

فاشیسم

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

نازیسم بخش اول

نازیسم

بخش اول

NationalSocialism


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فدراليسم

فدراليسم

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

بورژوازی

بورژوازی

 ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

پرولتاریا

پرولتارياادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

حین رها کن عشق های صورتی

حین رها کن عشق های صورتی ........................ عشقِ بر صورت نه بر روی سطی

آنچه معشوق است صورت نیست آن ............ خواه عشق این جهان خواه عشق آن جهان

آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای ................... چون برون شد جان چرایش هشته ای

صورتش برجاست این سیری ز چیست ……….......... عاشقا واجو که معشوق تو کیست

پرتو خورشید بر دیوار تافت ............................... تابش عاریتی دیوار یافت

بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم ……................. وا طلب عشقی که پایت او مُقیم

ما در این انبار گندم می کنیم ………………............. گندم جمع آمده گم می کنیم

می نَیندیشیم آخر ما به هوش …….................... کین خلل از گندم است از مکر موش

موش در انبار ما حفره زده است ………….............. وز فَنش انبار ما ویران شده است

گر نه موشی دوزد در انبار ماست …………............... گندم اعمال چهل ساله کجاست

اول ای جان دفعِ شرِ موش کن ………….............. وانگِهان در جمع گندم کوش کن

بشنو از اخبار و آن سدرِ و صدور …………………............ لا سلاطمن الا بلحضور »

« حضرت مولانا جلال الدین بلخی »

 

نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 28 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درد

درد


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 14 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

تباهی

من نگویم که به درد دل من گوش کنید

من گویم که قصه تنهایی من را از دل چاه بر کنید

من نگویم که تباهی عمر پیش کسان فاش کنید

(تبس) بهتر آنست که این غصه فراموش کنید

نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 28 بهمن 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM