عدالت adalet

نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

Image result for ‫سرشماری 95‬‎


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 27 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱395

 

تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

۱395 (استان آذربایجانغربی)

 

Image result for ‫سرشماری 95‬‎

نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 27 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فهرست شهرهای استان آذربایجان غربی

 نقشه استان آذربایجان غربی

نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 27 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

تبدیل روستای گوگ تپه بخش مرکزی مهاباد به شهر

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 25 تير 1396برچسب:روستای گوگ تپه در استان آذربایجان غربی به شهر تبدیل شد,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:

 مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:


-
 تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها.

-  تمشیت امور نیروی انتظامی.

-  تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.


-  
زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها .


-
 هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.


-
 ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری .


-
 هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت .


 -
سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی .


-
 اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی .


 -
برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات .

 
-
 هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی اجرایی  شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها .


-
 برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

 
-
 شناسائی و تعیین هویت ایرانیان .

نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 20 تير 1396برچسب:مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اهداف و وظایف وزارت کشور

 اهداف وزارت کشور:


-  فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور.

 
-
 تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی. 


-
 اجرای سیاست عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی عمرانی.

 
-
 حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی. 


-
 نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران.

 
 شناسائی و تعیین هویت افراد. 


-
 مدیریت و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.

نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 20 تير 1396برچسب:اهداف و وظایف وزارت کشور , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

وزارت کشور

Image result for ‫وزارت کشور‬‎ 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 19 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آشنایی با سامانه جامع انتخابات


آشنایی با سامانه جامع انتخابات

 

 
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 18 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فلوچارت اقدامات هیأت اجرایی انتخابات

فلوچارت اقدامات هیأت اجرایی انتخابات 

 

نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 18 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM