عدالت adalet

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي

اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي

مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور

گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور

شماره 1655 / دش - 19/ 8/1371


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي

تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي

مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلا استفاده شهري در شهر تهران

مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلا استفاده شهري در شهر تهران

مصوب جلسه 45 مورخ 12/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بخش د

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

مصوب 22/2/1355

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بخش ا

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

مصوب 22/2/1355

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

مصوب 22/1/1380


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداري ‌ها

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداري ‌ها

مصوب 29/8/1367


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرايبرنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت بخش دوم

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامه هاي
عمومي, عمراني و نظامي دولت

مصوب 17/11/1358

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرايبرنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت بخش اول

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامه هاي
عمومي, عمراني و نظامي دولت

مصوب 17/11/1358

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها

قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها

مصوب 28/8/1370


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مجوز كاهش عوارض زير بنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار

مجوز كاهش عوارض زير بنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار

مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد (300%)

تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد (300%)

مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر ت

اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران شماره 02/100/914-25/12/1380


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران  مصوب 4/12/1379 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون الحاق يك بند به ماده (3) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

قانون الحاق يك بند به ماده (3) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مصوب 17/1/1376


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مصوب 22/12/1351


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: چهار شنبه 5 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري

آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري

مصوب 22و 26/8/1348


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: چهار شنبه 5 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين‏ نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت

آيين‏ نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت

مصوب1/4/1348


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: چهار شنبه 5 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM