عدالت adalet

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش هفتم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش هفتم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش ششم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش ششم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش پنجم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش پنجم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش چهارم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش چهارم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش سوم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش چهارم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش چهارم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش سوم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي

اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي

مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور

گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور

شماره 1655 / دش - 19/ 8/1371


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي

تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي

مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلا استفاده شهري در شهر تهران

مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلا استفاده شهري در شهر تهران

مصوب جلسه 45 مورخ 12/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بخش د

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

مصوب 22/2/1355

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بخش ا

آئين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

مصوب 22/2/1355

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

مصوب 22/1/1380


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداري ‌ها

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداري ‌ها

مصوب 29/8/1367


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرايبرنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت بخش دوم

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامه هاي
عمومي, عمراني و نظامي دولت

مصوب 17/11/1358

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 7 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM