عدالت adalet

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 3/3/1359


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره

مصوب  چهل و سومين جلسه مورخ 25/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

مصوب چهل و سومين جلسه

مورخ 5/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

مصوب جلسه 45 مورخ 12/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/4/1383

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/4/1383

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

آيين نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش نهم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش نهم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش هشتم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش هشتم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش هفتم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش هفتم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش ششم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش ششم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش پنجم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش پنجم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش چهارم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش چهارم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش سوم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش چهارم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش چهارم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش سوم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 13 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM