عدالت adalet

عدالت adalet

قانون تجارت الكترونيكی بخش ششم

باب پنجم - جبران خسارت

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه ‌های مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجرای اين قانون مؤثر مي باشند شناسائی كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شورای عالي فناوری اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين ‌نامه ‌های اين قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. اين آيين‌ نامه ‌ها مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين ‌نامه ‌های مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:

الف- آيين ‌نامه مربوطه به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه ‌های بازرگاني، امور اقتصادی و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- آيين ‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه ‌های بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- آيين ‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 27 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM