عدالت adalet

عدالت adalet

شهر و برنامه ریزی شهری بخش سوم

134- در نقشة « کاربرد کلی اراضی حوزه نفوذ » کدام موارد باید مشخص شود؟ نحوة استفاده از اراضی در آینده

105- کدام مورد در بیان ابعاد « تجزیه و تحلیل شهر مورد مطالعه » مناسب تر است؟ بررسی محدودیت ها و امکانات رشد و توسعه شهر

106- اولین مرحله مطالعات آماده سازی زمین کدام است؟ مکان یابی

107- آخرین مرحله مطالعات آماده سازی زمین کدام است؟ واگذاری

108- آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است.

109- در تعیین مکان بهره برداری بهینه از زمین شهری در یک شهر کدام مؤلفه ها از عوامل تأثیر گذار محسوب می شوند؟ رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی

110- مهمترین مؤلفه در مکان یابی کاربریها چیست؟ فاصله و زمان

111- طی تفکیک کاربری نخست تئوری استفاده از زمین استفاده می شود که قوانین خود را دارد.

112- کدام اراضی برای احداث شهرها مناسب هستند؟ اراضی درجه 4 به بالا

113- در برنامه ریزی کاربری زمین شهری مهمترین مؤلفه چیست؟ جمعیت

114- اولین گام دور تسلسل برنامه ریزی شهری چیست؟ پژوهش محیط

115- آخرین گام دور تسلسل برنامه ریزی شهری چیست؟ اقدام

116- در برنامه ریزی شهری پس از تعیین اهداف چه اقداماتی صورت می گیرد؟ شناخت توانایها و راههای نیل به اهداف

117- پنج حلقه ی تئوری برنامه ریزی مدرن به ترتیب عبارتند از؟

 سیاست

 طرح

 برنامه

 اجرا

  ارزیابی

118- بررسی فیزیکی شهر شامل کدام موارد است؟

 مطالعات کاربری زمین یا نحوه استفاده از زمین

 معماری و بافت شهر

 مسکن

119- خصوصیات فیزیکی شهر در طرح های جامع شهری شامل کدام موارد است؟

 حدود ساخت شهر

 تأسیسات شهری

120- عمر ساختمان ها معمولاً با سه معیار اندازه گیری می شود که عبارتنداز؟

 قابل استفاده

 مرمتی

 تخریبی

121- همه کشورها در سیاست های مسکن خود مسکن را به سه شکل واگذار می کنند؟

 ملکی

 اجاره ای

 سازمانی

122- مهمترین موانع مصنوعی غیر مستقیم عبارتنداز؟

 بیمارستان

 کشتارگاه

 مراکز دفع زباله

 کارخانجات و کارگاههای دودزا

 کارخانجات پر سرو صدا

 تأسیسات تولید کننده بو

123- تنوع و استقرار تأسیسات عمومی شهر، بایستی براساس چه چیزی صورت گیرد؟ براساس سلسله مراتب

124- نقشه های که به عنوان نقشه های مهندسی شناخته شده اند تجهیزاتی مانند شبکه آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را نشان می دهند.

125- کدام تأسیسات معیار سنجش توسعه شهرها هستند؟ تأسیسات زیربنایی

126- تأسیسات شهری عبارتنداز؟ آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و غیره

127- تجهیزات شهری عبارتنداز؟ کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، آتش نشانی، جمع آوری زباله و غیره       

128- منظور از پدافند عامل چیست؟ به کارگیری اقدامات آفندی و پاتک برای بازداشتن دشمن از دسترسی به منطقه با نیروی پدافندی را « پدافند عامل » گویند.

129- منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ به کار بردن روشهایی است که از آثار زیان های ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساند.

130- روشهای اقدامات پدافند غیر عامل عبارتند از؟

 پراکندگی تأسیسات و ساختمان ها

 استوار کردن تأسیسات با ارزش

 ساختن پناهگاه

131- پناهگاههای ویژه برای کدام تأسیسات ساخته می شود؟ بخشهای درمانی

ادامه مطلب در بخش چهارم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 11 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM