عدالت adalet

عدالت adalet

شهر و برنامه ریزی شهری بخش دوم

47- در نظریه قطاعی شهر کدام عامل می تواند به عنوان راهنما، مطالعه شهر را عملی سازد؟ عامل اجاره خانه

48- در نظریه ساخت عمومی شهر منطقه میانی شامل چه چیزی است؟ یک منطقه مسکونی متراکم و صنایع سبک و کوچک

49- کدام نظریه ساخت شهر بر مبنای ویژگیهای جغرافیایی استوار است؟ ساخت طبیعی شهر

50- از جمله عواملی که همواره در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش قاطع و تعیین کننده ای دارد چیست؟ عامل فرهنگ شهری

51- در کدام طرح شهری، شهر دارای یک مرکز اصلی بوده و مراکز فرعی در طول شعاعهای منشعب از مرکز شهر پخش می شود؟ در طرح ستاره ای

52- پایه و اساس طراحی شهرهای واشنگتن، مسکو و کپنهاگ کدام طرح شهری است؟ طرح ستاره ای

53- قابلیت اجرایی و کنترل فضاهای سبز میانی از جمله معایب طرح ستاره ای شهر است.

54- یکی از معایب شهرهای اقماری چیست؟ محدودیت ابعاد منطقه

55- شهر اقماری توسط کدام اراضی از شهر اصلی جدا می شود؟ اراضی کشاورزی

56- اندازه بهینه جمعیت شهرهای اقماری چقدر است؟ 25000 تا 250000 هزار نفر

57- ایده شهرهای اقماری با کدام نوع توسعه در ارتباط می باشد؟ توسعه منطقه ای

58- اساس طرح خطی بیشتر برای راههایی است که از آنها راههای فرعی منشعب شده و به قسمت های مختلف شهر منتهی می شود. 

59- بزرگترین اشکالی که بر طرح توسعه خطی وارد است آنکه توسعه شهر موجب فاصله گرفتن نواحی مختلف آن از مراکز شهری می شود.

60- از جمله مزایای طرح خطی آنست که در هیچ جای شهر مرکز عمده ای که تراکم زا باشد وجود ندارد و همه به نسبت مساوی به خدمات و زمین دسترسی دارند.

61- برای آینده شهر استالینگراد در شوروی و گسترش ورشو در لهستان کدام فرم شهری مطرح شده است؟ طرح خطی

62- شهر گسترده یا شطرنجی متأثر از افکار دانشمندان کدام کشور است؟ آمریکا

63- کدام شهر با الگوی شطرنجی ساخته شده و معروف به « شهر هزارگونه » است؟ لوس آنجلس  

64- در کدام طرح شهری همة تأسیسات و خدمات شهری در همه جای شهر بطور یکسان و هماهنگ وجود دارد؟ طرح گسترده یا شطرنجی

65- طرح گسترده یا شطرنجی چه حالتی دارد؟ حالت فردگرا

66- کدام طرح شهری را هم  برای جوامعی با تمرکز و تراکم بالا و هم یک جامعه کاملاً فردگرا می توان به کار برد؟ طرح گسترده یا شطرنجی

67- از نظر تاریخی طرح گسترده یا شطرنجی، از دوران باستان در کشورهای مثل چین، ژاپن و مصر دارای سابقه است.

68- نام دیگر مدل کهکشانی چیست؟ طرح گستردة هسته ای

69- بعضی از شهرهای هلند از جمله هارلم، آمستردام و اترخت براساس کدام طرح پیاده شده اند؟ طرح حلقه ای

70- بارزترین مثال مدل متمرکز را می توان در آثار چه کسی مشاهده نمود؟ معمار بزرگ اروپایی لوکوربوزیه

71- در طرح متمرکز سیستم حمل و نقل شهری چگونه است؟ عمودی

72- کدام مدل شهری  به ساختمان های عمودی شهر و فعالیت های که در حاشیه خیابان های اصلی قرار می گیرند اهمیت بیشتری می دهد؟ مدل شبکه محوری باروک

73- توجه به خانه، حفظ طبیعیت و عملکردگرایی در شهر از چارچوب اساسی کدام نظریه است؟ نظریه طبیعت گرایی

74- کدام نظریه حامی و مشوق بازار آزاد و آثار آن یعنی نهادهای آزادی فردی و مالکیت خصوصی در شهرهاست؟ نظریه شهرسازی اختیارگر

75- کدام نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می نماید؟ نظریه سلامت روان

76- کدام نظریه در راستای حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است؟ نظریه توسعه پایدار

77-  اولین مرحله مطالعات طرح های جامع چیست؟ بررسی کلی منطقه

78- آخرین مرحله مطالعات طرح های جامع چیست؟ تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر

79- طرح های جامع شهری از از دو بخش زیر تشکیل می شوند؟

 وضع موجود

 وضع آینده

80- طرح های جامع و تفصیلی معمولاً از دو بخش تشکیل می شوند که عبارتند از؟

 گزارش

 نقشه ها و جداول و گراف ها

81- مقیاس نقشه های طرح های تفصیلی چقدر است؟  ،  ،        

82- مقیاس نقشه های طرح های جامع چقدر است؟  ،  ،

83- طرح های هادی برای کدام شهرها تهیه می شود؟ شهرهای کمتر از 50000 نفر جمعیت

84- کدام یک از طرح های شهری تعیین کنندة اصول کلی توسعه شهرها هستند؟ طرح هادی شهری

85- افق اجرایی طرح های جامع شهری و طرح های هادی شهری چند ساله است؟ 10 ساله

86- اولین طرح های شهری توسط وزارت کشور در چه سالی تهیه شد؟ 1336

87- اولین طرح شهری در ایران مربوط به کدام شهر است؟ همدان سال 1310

88- اولین طرح جامع شهری در ایران مربوط به کدام شهر است؟ بندر لنگه سال 1344

89- اولین طرح جامع شهرستان در ایران مربوط به کدام شهر است؟ میانه       

90- طرح جامع شهر سلماس در چه سالی تهیه شد؟ سال 1367

91- طرح جامع شهر ارومیه در چه سالی تهیه شد؟ سال 1369

92- نقشه مبنای ناحیه ؟ نقشه مبنای ناحیه باید جزئیات بالقوه تمام محدوده را به شعاعی بین 5 تا 15 کیلومتر نشان دهد مقیاس آن باید حدود 1:10000 و فواصل خطوط منحنی میزان باید بین 3 تا 6 متر باشد.

93- نقشه مبنا برای محدوده شهر؟ نقشه مبنا برای محدوده شهر دارای مقیاس 1:5000 با خطوط میزان نزدیک به 5/1 متر می باشد.

94- از جمله نقشه های مهم طرح جامع کدام نقشه ها هستند؟ نقشه های پایه

95- برای تهیه نقشه های پایه از کدام مطالعات استفاده می شود؟ مطالعات کاربری اراضی

96- پس از تهیه نقشه های پایه چه کاری روی آن انجام می گیرد؟ تفکیک اراضی

97- کاربری زمین چیست؟ به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی اطلاق می شود.

98- اولین مقررات قانونی مربوط به بهره برداری اراضی، با تصویب کدام قانون و در چه سالی مطرح شد؟ قانون بهداشت عمومی در سال 1875

99- کاربری زمین عمدتاً در قالب کدام طرح شهر صورت می گیرد؟ طرح جامع شهر

100- اولین گام در بررسی های کاربری اراضی شهری چیست؟ وضع موجود

101- اولین گام در تهیه نقشه کاربری زمین چیست؟ تقسیم شهر به مناطق همگن

102- برای تهیه نقشه های کاربری زمین نیاز به نقشه ای پایه با مقیاس مناسب 20.000 است.

103- معمولاً طرح های کاربری زمین شهری به صورت 5 سال به 5 سال تهیه و تدوین می گردد.

ادامه مطلب در بخش سوم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 11 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM