عدالت adalet

عدالت adalet

شهرسازی بخش نهم

361- ساختار یک بنا از کدام عناصر تشکیل می شود؟

E سازه

E فضا

E فرم

362- در برنامه ریزی شهری فرآیند مطالعه و تدوین طرح های جامع شهری به کدام روش است؟

 مطالعه روند گذشته

 شناخت و مطالعه وضع موجود

 ارائه طرح مطلوب

363- محدوده مجاز برای زاویه تقاطع دو مسیر درهم سطح چه میزان است؟ تحت زاویه 70 تا 110 درجه

364- بررسی در مورد شهرهای قدیمی غربی نشان می دهد که اگر نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معبر (فضا)، از 1:1 تجاوز کند، ممکن است احساس نفس گیر بودن را به بیننده القاء کند و اگر از 5/2 : 1 کمتر باشد، بیننده در آن احساس گشادگی خواهد کرد

365- حداقل شیب معمول در محوطه ساختمان ها چند درصد است؟ 2 درصد

366- شیب مورد نظر برای احداث شهرها چقدر است؟ شیب 15 درصد.

367- مناسبترین شیب برای شهرسازی چقدر است؟ 5/0 تا 6 درصد

368- حداکثر شیب طولی معابر معمول چند درصد است؟ 10 درصد

369- بطور متعارف عرض خط عبور بزرگراه چند متر است؟ 5/3 متر

370- حداقل فاصله بین دو تقاطع بزرگراهی چند متر است؟ 2500 متر

371- حداقل ابعاد لازم برای توقف ( پارکینگ ) یک اتومبیل سواری چقدر است؟ 5/2 در 5 متر

372- حریم جاده های بین شهری و کمربندیها در محدوده استحفاظی چند متر از بر حریم راه در طرفین جاده است؟ 150 متر

373- چه نسبتی از عرض به ارتفاع حداقل نسبت مناسب برای خلق مفهوم فضایی مطلوب در خیابان می باشد؟ 1 به 2

374- در برخی بلوارها مسیر وسط به صورت پیاده راه مستقلی است که پیاده گان به راحتی می توانند در آن قدم بزنند و یا روی نیمکت ها بنشینند مانند چهار باغ اصفهان

375- در بخش وسط بعضی از بلوارها نهر آبی جریان دارد مانند شانزه لیزه در پاریس.

376- احداث ساختمان با بیش از 4 طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست.

377- طراحی پیاده روها بایستی به نوعی باشد که به صورت یک شبکه منظم و پیوسته عمل نماید

378- در دامنه های شیبدار در مناطق سردسیر، دامنه های جنوبی برای استقرار انتخاب می شود

379- نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت در طرح تفصیلی براساس چیست؟ براساس مدارک ثبتی است.

380- مهم ترین فضای گذران اوقات فراغت در شهرهای ایران کدام مکانهاست؟ خیابان های شهری

381- در جهت بهبود نظام برنامه ریزی و توسعه شهری در برنامه پنجم عمرانی چه اقداماتی صورت گرفت؟ دفاتر طرح ریزی و برنامه ریزی (شهرسازی) در شهرداریها ایجاد گردید

382- مهم ترین عوامل به کارگیری روش لایه گذاری در سیستم های اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی کدامند؟ پیشرفت تکنولوژی نقشه های رقومی و پیچیدگی نظام شهری

383- کدام اصل شهرسازی توسط کنگره بین المللی معماری مدرن (سیام) مطرح شد؟ کارکردی

384- در طرح باغشهر، بیشتر مؤسسات عمومی در کدام بخش شهر ایجاد شده است؟ مجاورت محلات

385- در ساخت مناطق قطاعی شهر، توسعه واحدهای مسکونی طبقه اول، از چه عواملی تبعیت می کند؟ خطوط ترافیک

386- برای حفظ میراث فرهنگی و الگوی نظام معماری چه طرحی در شهرها به مورد اجرا گذاشته می شود؟ طرح های ساماندهی بافت قدیم شهرها

387- اکثر شهرهای ایران تحت تأثیر کدام عوامل شکل گرفته اند؟ سیاسی مذهبی

388- اولین کشور شهرنشین دنیا کدام کشور است؟ انگلستان

389- شکل کدام شهر ایران کاملاً شعاعی است؟ شهر همدان

390- ساخت هندسی شهرهای صنعتی معمولاً چگونه است؟ دایره ای

391- ساخت شهرها در مناطق کشاورزی معمولاً چگونه است؟ قطاعی

392- وجه تسمیه « چهار باغ » اصفهان چیست؟ وجود چهار باغ از دوران سلجوقی در شهر

393- اولین شهر با شبکه شطرنجی در تمدن یونان چه نام داشت؟ میلتوس

394- مقررات بلند مرتبه سازی با چه هدف اصلی تدوین شده است؟ استفاده بهینه از سطح زمین شهری

395- واژه ای یونانی که به مجموعه ای از متروپل ها که نزدیک یکدیگر قرار گرفته اند، اطلاق می شود؟ مگالاپلیس

396- بلوک در اصطلاح شهرسازی چیست؟ محدوده ای متشکل از قطعات زمین است که دور آن را معبر عمومی یا زمین بایر فرا گرفته باشد

397- تعریف درست تفکیک زمین عبارت است از؟ زمین قطعه بندی شده، مسیر معابر و تأسیسات عمومی مشخص می شود.

398- تعریف محدوده قانونی شهر طبق تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارت است از؟ حوزة عملکرد شهرداریها جهت کنترل فعالیت های شهرسازی

399- اولین عاملی که مشخص کننده شهر است موقع جغرافیایی و دومین عامل، مقر و مکان شهر است.

400- پولیس (دولت شهر) نخستین بار در کجا تشکیل شد؟ در بین النهرین یا دقیق تر در سومر

401- شرط وجودی شهر و توسعه آن مستلزم تمرکز جغرافیایی « مازاد اقتصادی » در نقطه ای خاص است.

402- تصمیم گیری در خصوص تخصیص زمین بین فعالیت های گوناگون، تا اندازه زیادی متأثر از نیروهای اقتصادی است.

403- در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین، یا هر نوع فعالیت شهری باید دو عامل مشخص کننده ملاک سنجش قرارگیرد؟ رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی

404- شهرداریها، بیمه های اجتماعی و مؤسسات خدمات عام المنفعه در کدام بخش قرار دارند؟ بخش عمومی

405- در قرن 15 میلادی با آغاز رنسانس در فلورانس ایتالیا تأکید بر کدام نقشه بود؟ نقشه ستاره ای شکل شهر

406- در زبان های اروپایی مسیرهای سرپوشیده، مغازه ها و غیره را ...؟ گالری گویند

407- « نقشه شناختی شهر » چیست؟ نقشه عناصر شهر و روابط بین آنها در ذهن افراد

408- منظور کوین لینچ از « سیمای یک شهر » چیست؟ تصویر ذهنی از شهر

409- کوین لینچ شکل بصری شهرها را  براساس ویژگیهای که مکرراً از طریق تصورات ذهنی مردم شناخته می شدند به 5 گروه طبقه بندی می کرد که عبارتنداز؟

 راه

 گره

 لبه

 نشانه

 همسایگی یا محله

410- از جمله اولین شهربازیها می توان به شهربازی « جانسون هاوسز » در نیویورک اشاره کرد.

411- از کدام سده در اروپا دموکراسی های پارلمانی شکل گرفتند؟ از سدة 18 میلادی

412- اولین نظریه پردازی که با مستقیم کردن راه ها مخالفت کرد، چه نام داشت؟ کامیلوزیته

413- شهر « هوتن » در هلند شبکه راههای دوچرخه رو را طراحی کرده اند

414- مبتکر تقاطع های غیر هم سطح و فلکه در شهر چه نام داشت؟ اوژن هنارد

415- اصطلاح « شهر نشینی وابسته » توسط چه کسی مطرح گردید؟ کاستلز

416- اصطلاح « انقلاب شهری » را نخستین بار چه کسی به کار برد؟ گوردون چایلد

417- اصطلاح « انقلاب سبز » را چه کسی به کار برد؟ ویلیام گود

418- چهار هدف به عنوان اهداف خاص توسعه پایدار می باشند که عبارتند از؟

E کاهش فقر

E امنیت غذایی

E حفظ محیط زیست

E مشارکت

419- « کمسیون برونتلند » نخستین تلاش جهانی در زمینه توسعه پایدار به شمار می آید.

420- در سال 1987 میلادی با انتشار گزارش آینده مشترک ما از سوی کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه، اصطلاح توسعه پایدار عنوان و معرفی گردید

ادامه مطلب در بخش دهم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM