عدالت adalet

عدالت adalet

نوع اقلیم شهرستا سلماس

نوع اقلیم شهرستان سلماس

با در نظر گرفتن طول مدت زمستان و حداکثر و حداقل درجه حرارت سالیانه و طول مدت یخبندان این منطقه دارای تقسیماتی به شرح زیر می باشد:

الف: اقلیم نیمه خشک با زمستان های سرد به مدت 2 تا 4 ماه از سال شامل اطراف دریاچه ارومیه تا پای کوههای غربی و مقدار بارندگی سالیانه 300 تا 500 میلیمتر و معدل متوسط حداکثر درجه حرارت سالیانه 5/31 و معدل متوسط حداقل درجه حرارت 4/6- می باشد.

ب: اقلیم نیمه مرطوب با زمستان های خیلی سرد به مدت 3 تا 5 ماه از سال که شامل کوهستانهای مرتفع غرب شهرستان سلماس که مقدار بارندگی سالیانه آن از 500 تا 700 میلیمتر بوده و معدل متوسط حداکثر درجه حرارت سالیانه 20 و معدل حداقل درجه حرارت سالیانه 1/8- می باشد (مهندسین مشاور تکطرح دنا، 1385: 6).

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM