عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات حقوقی بخش چهارم

151- هرگاه کارمندی که در حال تحمل مجازات انفصال موقت فوت شود، چه وضعیتی خواهد داشت؟ مجازات متوقف شده و از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

152- تصویب تغییر حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات آن وظیفه چه مقامی است؟ دولت

153- حکم توقیف حقوق و مقرری مستخدمین در اجرای احکام دادگاهها و بازداشت اموال مدیون، چیست؟ در مورد متأهل تا یک چهارم و برای مجرد تا یک سوم حقوق قابل توقیف است.

154- حقوق وظیفه به چه نسبتی بین وارث تقسیم می شود؟ به طور مساوی

155- مأموریت با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق از سازمان متبوع تا چه مدت مجاز است؟ تا شش ماه

156- احکام استخدامی در کدام دسته از اعمال اداری دولت قرار می گیرد؟ اعمال حقوقی یکجانبه خاص

157- بازنشسته کردن چه کارمندی تکلیف دولت است؟ مستخدمی که سی سال خدمت کرده است

158-  اقسام آیین نامه اداری کدامند؟ آیین نامه اجرایی و مستقل

159- قرارداد الحاقی چه قراردادی است؟ قراردادی که در آن شرایط از سوی یک طرف تعیین می شود.

160- فرق بین قرارداد اداری و قرارداد الحاقی چیست؟ فرق بین عموم و خصوص من وجه هستند

161- به طور کلی تشریفات مزایده و مناقصه کتبی طبق قانون محاسبات عمومی مربوط به کدام معاملات دولت است؟ منحصراً مربوط به معاملات عمده و کلان است.

162- مسولیت دولت بر کدام نظریه استوار است؟ نظریه تقصیر

163- آیا اداره می تواند در ضمن قرارداد اختیار تغییر یکجانبه مورد معامله را از خود سلب کند؟ خیر

164- عناصر اصلی استخدام دولتی عبارتنداز؟ شغل  انتصاب

165- در صورت ارتکاب خطای اداری از جانب مستخدم، کدام مرجع صلاحیت تشخیص خطا را دارد؟ هیئت های رسیدگی کننده ویژه در هر اداره

166- مستخدم پیمانی ..؟ به موجب قرارداد، برای کار مشخص و مدت معین استخدام می شود.

167- مستخدمین حکمی ..؟ از لحاظ مدت استخدام مانند مستخدمین رسمی هستند بدون برخورداری از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی.

168- هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار علیل یا ناقص شود..؟ به نحوی که قادر به کارکردن نباشد، تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به او پرداخت می شود.

169- چنانچه مستخدم رسمی علیل که معلولیت وی ناشی از کار نباشد فوت شود ...؟ اعم از اینکه به سن بازنشستگی نرسیده یا رسیده باشد، نصف حقوق وظیفه وی به ورثه ای پرداخت می شود.

170- اگر مستخدم رسمی قبل از سن بازنشستگی فوت کند ...؟ در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و چهار پنجم حقوق بازنشستگی او به وارث او پرداخت می شود.

171- حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق چند سال است؟ با موافقت سازمان متبوع سه سال است

172- مراحل استعفائ مستخدم عبارت است از ..؟ یک ماه اعلام قبلی مستخدم رد یا پذیرش سازمان طی حکم رسمی و کتبی در صورت رد شکایت به مراجع صالحه

173- انفصال دائم مستخدم ...؟ به موجب حکم قطعی اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت محروم است.

174- تصمیمات اداری ...؟ در حکم اسناد رسمی بوده و در مقابل آنها انکار و تردید مسموع نیست

175- تصویب مالیاتها، ایجاد وزارتخانه و مجوز چاپ اسکناس و ضرب سکه جزو صلاحیت های ویژه کدام نهاد است؟ قانونگذار یا همان مجلس

176- در مناقصه و مزایده ...؟ قیمت در آگهی قید نمی شود.

177- فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری .... ؟ اختیار ناشی از حاکمیت دولت است که به قرارداد بی فایده خاتمه دهد.

178- تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها به عهده چه نهادی است؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

179- در قانون استخدام کشوری مبنای طبقه بندی مشاغل چیست؟ مدرک تحصیلی

180- اعضای هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری توسط چه مقامی و برای چه مدتی منصوب می شوند؟ با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مربوطه و برای مدت 3 سال

181- هرگاه تخلف کارمند، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ...؟ پرونده جهت صدور حکم جزایی به مراجع قضایی ذی صلاح ارسال می شود.

182- در چه شرایطی دولت مکلف است به تقاضای بازنشستگی مستخدم رسیدگی کند؟

1. داشتن حداقل 55 سال سن و لااقل 30 سال خدمت.

2. داشتن حداقل شسصت سال سن با هر میزان سابقه خدمت.

183- مستمری ثابتی که در صورت نقص عضو به مستخدم پرداخت می شود در اصطلاح اداری چه نام دارد؟ حقوق وظیفه

184- ایجاد امور و خدمات عمومی به عهده چه نهادی است؟ مجلس شورای اسلامی

185- در ملی کردن منابع و خدمات عمومی ...؟ قانونگذار میزان غرامت به صاحب مؤسسه ملی شده را تعیین می کند.

186- رسیدگی به خسارات ناشی از اعمال حاکمیت دولت، در کدام نهاد صورت می گیرد؟ دادگاههای ویژه

187- کدام وزارتخانه از شمول قانون استخدام کشوری خارج است؟ وزارت اطلاعات

188- وضعیت عادی استخدام ...؟ اشتغال است

189- بازنشستگی چگونه عمل حقوقی است؟ ایقاع اداری یعنی یک عمل حقوقی یکجانبه است

190- ویژگی قواعد تنظیم بخش امور عمومی چگونه است؟ اداره امور و خدمات عمومی در اصل تابع نظام و قواعد حقوق عمومی است که ویژگی قواعد آن یکجانبه و آمرانه بودن آنهاست.

191- احکام استخدامی ...؟ عمل حقوقی یک جانبه انفرادی و شخصی است.

192- نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین در صلاحیت کدام مرجع است؟ دیوان عدالت اداری

193- قراردادی است که به موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسه عمومی در مقابل گرفتن حق العمل کاری معین برای اجرا و اداره عملیات معینی به کار گماشته می شوند؟ عاملیت

194- چنانچه مأمور دولت با اتخاذ یک تصمیم اداری صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده به کار برد، چه صورتی از تخلف از قواعد حقوقی را مرتکب گردیده است؟ سوء استفاده از قدرت

195- در صورت اختلاف بین یک وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تغییر در سازمان تفصیلی وزارتخانه، با چه نهاد یا مقامی است؟ هیأت وزیران

196- براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، چند گروه استخدامی وجود دارد؟ یازده گروه که تا بیست گروه قابل افزایش است

197- اگر مستخدم با سن شصت سال مایل به بازنشسته نباشد، تکلیف اداره در این زمینه چیست؟ در صورت ادامه خدمت، اداره در سن شصت و پنج سالگی مکلف به بازنشسته نمودن چنین فردی است

198- در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود، مستخدم در چه وضعیت استخدامی قرار می گیرد؟ آماده به خدمت

199- حذف امور عمومی به عهده چه نهادی است؟ نهادی که آن را ایجاد نموده است.

200- قراردادهای اداری یا عمومی کدامند؟ قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضة عمومی، پیمان استخدام، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلم سازی.

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM