عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات عمومی استخدامی بخش بیست و سوم

1- مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی با تصویب چه نهادی تشکیل می شود؟ مجلس شورای اسلامی

2- شرکت دولتی با تصویب چه نهادی تشکیل می شود؟ مجلس شورای اسلامی

3- چند درصد سهام شرکتهای دولتی باید در اختیار دولت باشد؟ بیش از 50 درصد

4- منظور از امور حاکمیتی چیست؟ آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره ‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی ‌شود.

5- دستگاههای اجرائی می ‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌ درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌ سال به ‌کار گیرند.

6- شرایط عمومی سن برای استخدام در دستگاههای اجرایی چقدر است؟ داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

7- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

8- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه ‌اجرائی را نخواهند داشت.

9- اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌ های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌ گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.

10- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می ‌باشد.

11- کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری  با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

12- کارمندان دستگاههای اجرائی می‌ توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

13- کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود.

14- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می ‌برند می ‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

15- ساعات کار کارمندان دولت چند ساعت در هفته می باشد؟ 44 ساعت در هفته

16- کارمندان می ‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

17- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می ‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز می ‌باشد.

18- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

19- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

20- کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می ‌باشند.

21- حق بيمه از اول مهر ماه سال 1355 به ميزان 30 درصد مزد يا حقوق است كه 7 درصد آن به عهده بيمه شده و  20 درصد به عهده كارفرما و 3 درصد بوسيله دولت تأ‌مين خواهد شد.

22- حق بیمه چند درصد مزد و حقوق است؟ 30 درصد

23- چند درصد حق بیمه  مزد و حقوق را دولت پرداخت می کند؟ 3 درصد

24- چند درصد حق بیمه مزد و حقوق را بیمه شده  پرداخت می کند؟ 7 درصد

25- چند درصد حق بیمه مزد و حقوق را کارفرما  پرداخت می کند؟ 20 درصد

26- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.

27- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد.

28- ذخایر سازمان تأمین اجتماعی نزد کدام بانک متمرکز می شود؟ بانک رفاه کارگران

29- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد.

30- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

31- هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود.

32- چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته مي شود.

33- اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

34- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

35- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.

36- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل چند درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد؟ 50 درصد

37- ميزان مستمري هر یک از فرزندان بيمه شده متوفي معادل چند درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد؟ 25 درصد

38- ميزان مستمري هر یک از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل چند درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد؟ 20 درصد

39- پرداخت كمك عائله مندي به عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.

40- کمک عائله مندی بیمه شده منحصراً برای چند فرزند است؟ 2 فرزند

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM