عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات عمومی استخدامی بخش شانزدهم

1-  انتقال ارزش های فرهنگی در هرجامعه در درجه اول به عهده چه نهادی است؟ خانواده

2- الگوهای رفتار اجتماعی که تعیین کننده رفتار فرد در موقعیت خاص است، چه می نامند؟ هنجار

3- فرهنگ عبارت است از ...؟ مجموعه ذخایر غیر مادی یک جامعه یا گروه

4- افکار عمومی عبارت است از ..؟ افکار نسبتاً پایدار عموم در باب مسائل عمومی و ملی

5- هدف از گفتگوی تمدن ها چیست؟ حل کردن مسائل مبتلا به انسان امروز

6- معانی ذهنی مشترک بین اعضاء یک گروه چه نوع عملکردی را ایجاد می کند؟ انگیزه افراد را در حال حاضر به دست می دهد.

7- « سرمایه فرهنگی » به معنای ..؟ ارزش های فرهنگی سامان دهنده به انسجام و هویت جمعی است.

8- « نابرابری فرهنگی » به چه معناست؟ نابرابری در مصرف فرهنگی

9- جامعه مدنی عبارت است از ..؟ مجموعه نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی که به دولت و قدرت سیاسی وابسته نبوده اما نقش تعیین کننده در صورت بندی قدرت سیاسی دارند.

10- تعیین کننده عمل انسان در بیشتر مواقع است؟ تعریف فرد از موقعیت

11- هدف ها و راه هایی که جامعه روی آن تأکید دارد و اهمیت زیادی برای آن قائل شده است را چه می نامند؟ ارزش های اجتماعی

12- در صورتی می گویند که « صنعت فرهنگی » وجود دارد که کالاها و خدمات فرهنگی ..؟ به صورت صنعتی یا تجاری تولید، باز تولید، انبار و یا توزیع شود.

13- احساس شرم از انجام یک عمل از چه طریق رفتار را کنترل می کند؟ کنترل بیرونی

14- چه گروه هایی بهتر می توانند پاسخگوی نیازهای روانی افراد باشند؟ نخستین

15- فرهنگی که رفتار اعضاء عملاً براساس آن جریان دارد، چه نوع فرهنگی خوانده می شود؟ فرهنگ واقعی

16- معنایی که فرد از موقعیت رفتار در ذهن دارد، تعیین کننده چیست؟ اخلاق فرد

17- خرده فرهنگ یعنی چه؟ ارزش ها و هنجارهای متفاوت با ارزش ها و هنجارهای اکثریت که یک گروه درون جامعه بزرگتر داراست

18- توتالیتریسم در چه نوع جامعه ای شکل می گیرد؟ جامعه توده ای

19- چنانچه اعضاء جامعه هنجارها و ارزش های اجتماعی را درونی کنند، حتی در خلوت آنچه را که جامعه ترجیح می دهد انجام دهند، این فرایند چه نام دارد؟ اجتماعی شدن

20- در زمین های ورزشی وقتی هیجانات تماشاگران بالاست و مسئولیت رفتار، مشترک می شود، رفتار تماشاگران تابع چیست؟ تقاضای جمعی گروه

23- اجتماعی شدن کامل در چه اجتماعی احتمال وقوع دارد؟ در جامعه ای که دارای ثبات فرهنگی است.

24- تفاوت عمده دو جشنواره کن و اسکار در چیست؟ جشنواره کن که در فرانسه برگزار می شود سعی در حمایت از فیلم های هنر دارد و جشنواره اسکار که در آمریکا برگزار می شود بیشتر طالب فیلم های تجاری و سرگرم کننده است.

25- کثرت گرایی فرهنگی یعنی؟ به رسمیت شناختن خرده فرهنگ های مختلف و اعتبار مساوی به آنها دادن

25- پدیده فرهنگی که در جریان ارتباط افراد خود به خود انتقال می یابد چه نامیده می شود؟ اشاعه فرهنگی

26- بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها، مربوط به کدام رشته تحصیلی است؟ جامعه شناسی

26- 156- کدام واژه نشانگر تعامل میان فرهنگ و سیاست است؟ اقتدار

27- پایدارترین رکن هویت ایرانی چیست؟ زبان

28- اصلی ترین تفاوت میان کنش انسان و کنش حیوان به شمار می رود؟ نماد

29- هنگامی که از جوانب فرهنگی یک نظام اجتماعی سخن می گوییم به چه وجوهی نظر داریم؟ ارزش های مقوم یک نظم اجتماعی

23- مدل اصلی فرایند ارتباطات کدام است؟ فرستنده رسانه گیرنده

24- مدرنیته و مدرنیسم؟ ناظر به بنیادهای جهان شمول فکری و فرهنگی دنیای جدید هستند.

25- « وبلاگ » چیست و از حیث فرهنگی چگونه ارزیابی می شود؟ وبلاگ برای هر فرد امکان حضور در شبکه اینترنتی را فراهم می سازد و از حیث فرهنگی امکانی برای ارتباط بر مبنای تجربیات فردی است.

26- چه عاملی در هر گروه و جامعه ای نقش ها و الگوهای عمل را شکل می دهد؟ معانی مشترک

26- اولین عادتی یک مسئول و کارمند در برخورد با ارباب رجوع باید دارا باشد چیست؟ تکریم و احترام ارباب رجوع

23- تعارض هنجارها در جامعه غالباً از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عضویت فرد در چندین گروه و عدم تطابق هنجارها

27- فرهنگ درونی شده از مجموع فرهنگ و .... حاصل می شود؟ استعدادهای زیستی

28- نظام های فرهنگی مادی گرا با کدام واقعه شکل گرفتند؟ رنسانس

29- مجموعه ای از عقاید که با هم پیوند متقابل داشته و راهنمای عمل گروه محسوب می شوند به چه نامی معروفند؟ ایدئولوژی

28- « مجموعه قواعد و هنجارهایی که دولت ها و واحدهای اجتماعی فراملی برای دست یابی به اهداف خود به کار می بندند » به چه نامی موسوم است؟ رژیم بین المللی

29- در چه نوع جامعه ای انتقال پیام عمدتاً از طریق گفتار از فردی به فرد دیگر صورت می گیرد؟ غیر توده وار

30- کدام معیار مشخص کننده سطح رفاه اجتماعی در یک جامعه است؟ تعیین سطح درآمد ملی و سرانه در یک جامعه.

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM