عدالت adalet

عدالت adalet

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

مصوب چهل و سومين جلسه

مورخ 5/11/1382

ماده واحده:

به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 22/10/1380 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 25 /10/1380 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است، و به منظور افزايش امكانات سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمان ها در تمامي طبقات و در موقع صدور و تمديد پروانه ساختمان ها از هر متر مربع زيربنا براساس جدول ذيل عوارض براي يك بار از مالكين دريافت و به حساب سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران واريز شود. تمامي مبالغي كه از اين محل دريافت مي شود براي تأمين امكانات آتش نشاني و تجهيزات مربوطه و توسعه ايستگاه ها استفاده مي شود.

تبصره 1- سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران موظف است كليه ساختمان هايي كه در حال اخذ پايان كار مي باشند را مورد بازديد قرار داده، ضمن رفع كليه نواقص ايمني بهاي خدمات مربوط را براساس جدول ذيل دريافت نمايد.

تبصره 2- هنگام صدور پروانه و يا پايان كار براي طبقه ايجاد شده فقط متراژ زير بناي مورد درخواست ملاك محاسبه مي باشد.

رديف

نوع ساختمان

مساحت (هر پروانه)

ميزان عوارض (متر مربع-ريال) )

1

مسكوني- اداري

تا 200  متر مربع

1500

تا 500  متر مربع

3000

تا 1000  متر مربع

4500

تا 3000  متر مربع

6000

تا 4000  متر مربع

7500

تا 5000 متر مربع

9000

از 5000 و  بيشتر

10500

2

تجاري

هر متر مربع

15000

3

صنعتي

هر متر مربع

7500

4

ورزشي، عمومي با مالكيت خصوص

هر متر مربع

5000

5

آموزشي، ورزشي عمومي با مالكيت دولتي و ساير

هر متر مربع

2500


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM