عدالت adalet

عدالت adalet

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

مصوب جلسه 45 مورخ 12/11/1382

ماده واحده: به منظور مرتفع نمودن برخي از مشكلات و معضلات مربوط به ضوابط و مقررات حق مشرفيت، شهرداري تهران موظف است مقررات موجود (دريافت عوارض حق مشرفيت بر ابنيه) را در سال 1382 با عنايت به موارد ذيل اجرا نمايد.

الف- كليه اراضي و املاكي كه در اثر طرح تعريض عرض گذر با اصلاحي برخورد دارند در صورت واگذاري رايگان جزء گذر و استفاده از تراكم آن، به نسبت زمين واگذاري به كل مساحت زمين از شمول عوارض حق مشرفيت خارج مي شوند.

ب - كليه املاكي كه با اصلاحي برخورد دارند و حق و حقوق مقدار اصلاحي را با قيمت كارشناسي از شهرداري اخذ مي كنند كماكان مشمول عوارض حق مشرفيت مي شوند.

تبصره - شهرداري تهران مكلف است موارد دقيق شقوق و شمول حق مشرفيت (ارزش افزوده و ارزش كاهنده) املاك شهري در اثر اجراي طرح هاي عمراني را ظرف مدت يكسال بررسي و بازنگري نموده و نتايج را با اصلاحات لازم جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

با سپاس محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM