عدالت adalet

عدالت adalet

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382

ماده يكم: به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 25/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است، تعرفه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي به شرح بندهاي ذيل تعيين مي گردد. شهرداري تهران موظف است از ابتداي سال 1383 نسبت به اجراي مفاد آن اقدام نمايد.

در مورد پيش آمدگي (بالكن ـ تراس) واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني كه مطابق ضوابط و مقررات طرح تفضيلي و هادي، ايجاد و احداث شود از هر مترمربع پيش آمدگي عوارض به شرح زير وصول خواهدگرديد:

1. در صورتي كه پيش آمدگي در معابر عمومي به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي قرار گيرد، علاوه بر اينكه جزو زيربنا محسوب و عوارض مربوط وصول خواهد شد، از هر مترمربع پيش آمدگي معادل سه برابر ارزش معاملاتي يك مترمربع زمين (موضوع ماده «64» قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366) مشروط براينكه از پنجاه درصد (50%) قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد شد.

2. اگر پيش آمدگي به صورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد، (صرفا به صورت بالكن) علاوه براينكه جزو زيربنا محسوب و عوارض مربوط وصول خواهد شد، از هر مترمربع پيش آمدگي پنجاه درصد (50%) بند يك (اين مصوبه) وصول خواهد شد.

تبصره: چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرارگيرد مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.

با سپاس محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM