عدالت adalet

عدالت adalet

نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
   
 


مسكن

جدول ۱- واحدهاي مسكوني بر حسب مساحت زيربنا به تفكيك استان (نقاط شهري) excel-icon

جدول ۱- واحدهاي مسكوني بر حسب مساحت زيربنا به تفكيك استان (نقاط روستايي) excel-icon

جدول ۲- واحدهاي مسكوني معمولی بر حسب نوع واحد مسکونی به تفكيك استان (كل كشور) excel-icon

جدول ۲- واحدهاي مسكوني معمولی بر حسب نوع واحد مسکونی به تفكيك استان (نقاط شهري) excel-icon

جدول ۲- واحدهاي مسكوني معمولی بر حسب نوع واحد مسکونی به تفكيك استان (نقاط روستايي) excel-icon

جدول ۳- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (كل كشور) excel-icon

جدول ۳- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاط شهري) excel-icon

جدول ۳- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاط روستايي) excel-icon

جدول ۴- واحدهاي مسكوني معمولي آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (كل كشور) excel-icon

جدول ۴- واحدهاي مسكوني معمولي آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاط شهري) excel-icon

جدول ۴- واحدهاي مسكوني معمولي آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاط روستايي) excel-icon

جدول ۵- واحدهاي مسكوني معمولي غیر آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (كل كشور) excel-icon

جدول ۵- واحدهاي مسكوني معمولي غیر آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاط شهري) excel-icon

جدول ۵- واحدهاي مسكوني معمولي غیر آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان (نقاطروستايي) 


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 27 تير 1396برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM