عدالت adalet

ماده 99 و 100 قانون شهرداریها

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 15 فروردين 1395برچسب:ماده 99 و 100 قانون شهرداریها , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 13/2/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 23/3/1381


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگير ي از آلودگي هوا

ممصوب 16/6/1379


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بخش دوم

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 3/2/1374

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بخش اول

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

مصوب 3/2/1374

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

مصوب : چهل و سومين جلسه مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي

دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

ابلاغي شماره 3582/1- 501/160 - 2/3/1383


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بخش دوم

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 19/12/1382

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بخش اول

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده یک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 19/12/1382

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 3/3/1359


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره

مصوب  چهل و سومين جلسه مورخ 25/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

مصوب چهل و سومين جلسه

مورخ 5/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران

مصوب جلسه 45 مورخ 12/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش دوم

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/4/1383

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش اول

آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/4/1383

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

آيين نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 22/12/1374


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش نهم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش نهم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخش هشتم

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/11/1375

بخش هشتم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 15 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM